Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Ako je možné mať firmu v Anglicku?

Členstvo v Európskej Únii rozšírilo vnútorný národný trh na celý jednotný európsky hospodársky priestor podľa nadriadených zásad a Zmlúv o založení Európskeho Spoločenstva (ES) z 25.3.1957 a 2.10.1997. Jedna z nich, základná zásada slobody usadenia podnikov na vnútornom trhu EU, zakotvená v zmluvách o založení ES (odstavec 43 a nasledujúce) umožňuje ekonomickému subjektu (osobe alebo podniku) vykonávať podnikateľskú činnosť stabilným a nepretržitým spôsobom v jednej alebo viacerých členských krajinách, bez toho, aby bol vystavený diskriminujúcim alebo obmedzujúcim opatreniam.

 

Čo to prináša pre podnikateľov

Vďaka tomu môžu občania Slovenska participovať z konkurencie právnych systémov a podnikateľských prostredí medzi jednotlivými členskými krajinami EU a nie sú teraz pri zakladaní spoločností alebo zmenách v nich odkázaní na prieťahy, komplikácie a vysoké náklady spôsobené skostnateným slovenským právnym poriadkom alebo slovenskou byrokraciou. Podnikatelia tak môžu vyberať zo všetkých typov európskych spoločností bez toho, aby prišli o nízke slovenské zdanenie a môžu si svoju spoločnosť založiť v tej krajine, kde sa im pozdáva, že to má najväčší zmysel. Podmienky spätného podnikania v SR nájdete tu.

 

Turistika medzi daňovými systémami EU

Odchod firiem do iných krajín za lacnejšou pracovnou silou alebo surovinovými zdrojmi sú rovnako nákladovo-optimalizačné opatrenia, ako presun za priaznivejším podnikateľským a právnym prostredím alebo daňovým systémom.

Neexistuje žiadna povinnosť podnikateľa zostávať nad minimálne nevyhnutnú mieru v prostredí, ktoré mu právne alebo daňovo nevyhovuje.

Prechod medzi daňovými systémami pritom nieje nijako administratívne náročný. Vzniknuté prvotné náklady nie sú v súvislosti s presunom sídla zásadné a nemôžu tak "turistiku" obmedziť, pretože na prechode k inému daňovému systému sa dá v konečnom dôsledku len významne ušetriť.

 

Koľko stojí firma v Anglicku?

Pokiaľ sa rozhodnete využiť naše služby sídla a správy spoločnosti, založíme Vám firmu v Anglicku zdarma. Okrem toho Vám zdarma poskytneme celý rad služieb, ktoré spoločnosť potrebuje. Pokiaľ bude Vaša anglická Limited aktívna a dosiahne zisk aspoň 5.000 Eur, uhradí Vám administratívne náklady na fungovanie LTD štát. Úhrada spočíva v neporovnateľne nižšom zdanení, z ktorého môže vďaka našim profesionálnym znalostiam Vaša firma v Anglicku profitovať. S nami budete mať zdarma nielen založenie ale aj prevádzku Vašej firmy v Anglicku.

 

Ďalšie užitočné informácie
Daňové podmienky