Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Limited s pobočkou (organizační složkou)

Jak bylo vysvětleno zde, pobočka není jiná firma. Jedná se tak pouze o jednu právnickou osobu registrovanou ve dvou obchodních rejstřících dvou států.

Platí tak princip jedna firma – jedno účetnictví – rozdělené do dvou účetních jednotek.
Každá část firmy je totiž samostatná účetní jednotka účtujících podle pravidel země umístění.

1 Účetní jednotka Limited
Je nadřízená jednotka, daňová povinnost v UK

2 Účetní jednotka pobočka
Je podřízená účetní jednotka, daňová povinnost v CZ.

  • Podnikání pouze prostřednictvím pobočky – LTD zcela nečinná.

Česká OS podniká jako česká firma. Český účetní vede české účetnictví a podává české daňové přiznání.

České účetnictví je však součást účetnictví LTD se musí zaúčtovat do britských účetních výkazů. Protože Limited nevykazuje vůbec žádnou činnost, představuje účetnictví jen malý rozsah. Náklady za vedení LTD lze odečíst od účetnictví pobočky.

Výhoda: Tím veškeré účetní povinnosti vůči britským úřadům končí. Firma funguje jako s.r.o.
Nevýhoda: Podnikatel nemá možnosti žádným způsobem přenášet přednosti britských pravidel do ČR

  • Podnikání prostřednictvím pobočky – LTD využitá k „daňovým“ účelům

Česká pobočka podniká jako česká firma. Český účetní vede české účetnictví a podává české daňové přiznání.
LTD funguje jako britská firma mimo kompetenci českých úřadů.

Protože platí výše uvedený princip jedna firma – jedno účetnictví – rozdělené do dvou účetních jednotek,
má každá část firmy daňovou povinnost v zemi umístění s výjimkou případů, kdy je ze zdanění výslovně vyjmuta.

Pobočka nemá vlastní správu (vedení), vlastní základní kapitál a vlastníky. Je zřízena LTD jako její část. Právně je plně závislá na zahraniční centrále. Proto umožňují české i mezinárodní zákony zohlednit náklady na správu a řízení pobočky a náklady LTD od výnosů pobočky odečíst.

Výhoda:

- Odštěpný závod může danit sazbou 15%.
- Smyslem vzniku dvou propojených účetních jednotek je rozdělení účetních položek podle jejich přijatelnosti mezi jednotlivé finanční úřady a tím profitovat z rozdílných přístupů úřadů a tedy konkurence jednotlivých právních prostředí.

Jakou část výnosů a nákladů lze přiřadit organizační složce? Jaké zvolit dělící kritérium?

K otázce dělení výnosů a nákladů organizační složce podniku zahraniční osoby je nutné přistoupit odlišně od dělení mezi dvě účetní jednotky, které mají právní subjektivitu. Organizační složka je totiž součástí LTD a z pohledu práva se jedná o jeden jediný právní subjekt.

Rozdělením výnosů a nákladů se věnuje zejména daňové právo. Princip je do značné míry kompatibilní s požadavkem na věrný a poctivý obraz účetnictví a současně se základními principy účetnictví.

Daňová povinnost (daňový základ) pobočky

Existuje několik způsobů a možností, jakým způsobem náklady přenášet do českého účetnictví nebo jak rozdělovat zisk uvnitř firmy. Tyto postupy jsou však jako bonus k dispozici pouze našim klientům, kteří využili našich služeb založení Limited a organizační složky.