Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


POUŽITÍ

Použití společnosti Limited

PODNIKÁNÍ

Limited podniká v ČR 

- sama,

- přes svoji pobočku (odštěpný závod).

DRŽENÍ MAJETKU

Limited vlastní majetek za podnikatele. Majetek není ohrožen, když Limited sama nepodniká.

HOLDING

Limited vlastní české firmy. Změnu vlastníka české společnosti lze za pár hodin vyřešit převodem Limited na nového vlastníka.

KOMBINACE

ceny založení zde

Mezinárodní smlouvy uzavřené ČR

  • ručení společníků a jednatelů se řídí právem země původu Limited
  • cizinci (Limited) mají v ČR stejná práva a povinnosti jako čeští občané
  • pří podnikání pobočkou Limited platí zásada rovnosti podmínek pro podnikání tj. jako SRO

Související informace:
Časový rozvrh založení LTD