Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Přímé podnikání Limited v Anglii a na území ČR

České právo zná, akceptuje a reguluje zahraniční právnické osoby na svém území.

Při dočasném poskytování přeshraničních služeb britskou LTD její podnikání spadá do Anglie, když má jen přechodný charakter.

V tom případě je britská firma mimo kompetenci českých úřadů.

Britský účetní vede účetnictví LTD a podává britské daňové přiznání. Lhůta kontroly přiznání je jen 9 měsíců při včasném podání DP.

Když LTD v ČR podniká déle než 6 měsíců během jakýchkoliv 12 měsíců po sobě jdoucích, vzniká jí při splnění dalších podmínek česká stálá provozovna.

Vlastnění české firmy nebo zadávání zakázek českým podnikatelům se za podnikání v ČR nepovažuje.

Předmět podnikání

V UK neexistuje živnostenský úřad. Firmy v Anglii proto nepotřebují žádné povolení k podnikání k podnikání.

Regulace však vzniká teprve okamžikem zahájení podnikání na britském trhu. Naproti tomu, použití LTD v zahraničí zůstává zcela neregulováno.