Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Limited s majetkovou účastí v českých právnických osobách a organizační struktura

Limited se může

- (spolu)podílet na založení české právnické osoby,
- vstoupit do existující české právnické osoby.

Navenek pak vystupuje jako zahraniční (strategický) investor a budí dojem serióznosti a profesionality a dodává společnosti šmrnc světovosti.

SPOLEČNÍK

  • Limited jako (spolu)majitel české právnické osoby

STANDARDNÍ ČESKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA

Ideálně komanditní společnost


Při prodeji takového podílu nebo společnosti je možnost převést zahraniční společnost na nového majitele během 24 hodin bez komplikací s obchodním rejstříkem v ČR.

Podle právního řádu a mezinárodních dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic (646/1992 Sb.), kterými je Česká republika vázána, má zahraniční společnost právo na ochranu investic (nejznámější případ arbitráž o TV Nova…).

Související informace:
Limited a dceřiná společnost s ohledem na Nový občanský zákoník 2014


Česká entita založená Limited

Prostřednictvím našeho pražského Klientského centra B.I.B. můžeme pro Limited zajistit:
  • zřízení sídla a korespondenční adresy společnosti / pobočky v Praze 3 v rámci českého práva,
  • virtuální kancelář, tj. administrativní a sekretářské služby, pronájem zasedacích prostor k jednání s klienty,
  • poradenství v oblasti práva a daní, zastupování před úřady státní správy a před třetími osobami. Umístěním Vašeho sídla v Praze předejdete cejchu vesnické firmy a získáte vytíženější orgány státní správy, které tak na Vás budou mít méně času.