Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Limited s majetkovou účastí v českých právnických osobách a organizační struktura

Limited se může

- (spolu)podílet na založení české právnické osoby,
- vstoupit do existující české právnické osoby.

Navenek pak vystupuje jako zahraniční (strategický) investor a budí dojem serióznosti a profesionality a dodává společnosti šmrnc světovosti.

SPOLEČNÍK

  • Limited jako (spolu)majitel české právnické osoby

STANDARDNÍ ČESKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA


Při prodeji takového podílu nebo společnosti je možnost převést zahraniční společnost na nového majitele během 24 hodin bez komplikací s obchodním rejstříkem v ČR.

Podle právního řádu a mezinárodních dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic (646/1992 Sb.), kterými je Česká republika vázána, má zahraniční společnost právo na ochranu investic (nejznámější případ arbitráž o TV Nova…).

Související informace:
Limited a dceřiná společnost s ohledem na Nový občanský zákoník 2014


Česká entita založená Limited

Prostřednictvím našeho pražského Klientského centra B.I.B. můžeme pro Limited zajistit:
  • zřízení sídla a korespondenční adresy společnosti / pobočky v Praze 3 v rámci českého práva,
  • virtuální kancelář, tj. administrativní a sekretářské služby, pronájem zasedacích prostor k jednání s klienty,
  • poradenství v oblasti práva a daní, zastupování před úřady státní správy a před třetími osobami. Umístěním Vašeho sídla v Praze předejdete cejchu vesnické firmy a získáte vytíženější orgány státní správy, které tak na Vás budou mít méně času.