Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Podrobnosti v detailním ceníku a online kalkulaci.

Všechny ceny jsou netto, žádné skryté vícenáklady.

Směnný kurz od 29.02.2024, 14.15h
1 EUR = 25.363 Kč

Jak se v nabídce orientovat:

Každá firma potřebuje pro zahraničí: reálné sídlo, listinný výpis z OR (doklad o založení má jen jméno a číslo), Apostilu, úřední překlad, podepsanou tištěnou zakladatelskou a společenskou smlouvu. Bez toho nelze firmu mimo UK používat (banka, rejstřík apod.).

Ze zákona musí každá LTD vystavit a vést statutární registry (viz. kompletní složka).

 1. Založení Limited (LTD.), sídlo 1 rok 115 Eur (ca. 2.800 Kč)

• Kontrola jména (volnost)
• Založení Limited online v řádu hodin
• Registrační poplatky Obchodnímu rejstříku
• Registrovaná kancelář (sídlo) v Manchesteru na 1 rok - (skutečná kancelář)
• Sekretář společnosti (1. rok) - vč. přeposílání veškeré pošty, vedení zákonných registrů (Statutory registers), upozorňování na povinnosti
• Listinný certifikát o zápisu do OR (certifikát o založení)
Zakladatelská smlouva a společenská smlouva, akciové certifikáty (elektronicky program 1, ostatní papírový originál)
• 4 typy britských faktur (zákonné vzory)

extra služby: Znáte zákonné hranice, jak se zahraniční firmou fungovat?
• Podrobné základní informace vč. příslušných §§ vztahující se k fungování LTD v České republice v českém jazyce: kdy odštěpný závod, DPH, VAT, fakturace, služby, zboží atd.
poradenství telefonicky, mailem nebo osobně.

Garantujeme vysokoškolsky kvalifikované poradce v oblasti mezinárodních hospodářských vztahů, tedy poradenství, které má smysl.

OBJEDNAT

 

2. Založení Limited (LTD.), sídlo na 1 rok, výpis z OR, 292 Eur (cca. 7.150 Kč)

• Založení Limited (celý bod 1) +
• Zakladatelská smlouva a společenská smlouva (i česky, pokud objednán překlad) +
• Tištěná kompletní složka (šanon) obsahující rozhodnutí valné hromady, příslušné tiskopisy, rozdělení akcií, zákonné usnesení, originál akciové certifikáty, vyplněné zákonné registry společnosti a profilová zpráva
• Originál výpisu z OR včetně trestní bezúhonnosti firmy

OBJEDNAT

 

3. Založení Limited (LTD.), sídlo na 1 rok, výpis z OR, Apostila, 387 Eur (cca. 9.480 Kč)

• Založení Limited (celý bod 1 a bod 2) +
• Apostila k výpisu z OR

OBJEDNAT

 

4. Založení Limited (LTD.) včetně odštěpného závodu (organizační složky) 968 Eur (cca. 23.710 Kč)

• Založení Limited (celý bod 1) +
• Zakladatelská smlouva a společenská smlouva (i česky, pokud objednán překlad) +
• Tištěná kompletní složka (šanon) obsahující rozhodnutí valné hromady, příslušné tiskopisy, rozdělení akcií, zákonné usnesení, originál akciové certifikáty, vyplněné zákonné registry společnosti a profilová zpráva
• další doklady pro OS, překlady, vyplnění formulářů a příprava všech příloh pro žádost o vydání živnostenských oprávnění a pro žádost o registraci org. složky, zřízení živností, zápis do OR, v ceně poplatek za ŽÚ a OR (7.000Kč)

OBJEDNAT

 

Doporučujeme:

Výpis z britského OR 

včetně potvrzení o trestní bezúhonnosti a Apostily

 

Založení odštěpného závodu v ČR

dříve označován jako organizační složka  

Limited s českou komanditní společností

Komanditní společnost s českou daňovou sazbou 15% ze zdanitelného zisku.

Vedení účetnictví Limited 

britské Limited a českého odštěpného závodu 

Ostatní služby

 ready made, nominee, účetnictví, EORI, bankovní účet, povinná registrace u britského FÚ, atd.