Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


CENNÍK

TOP: založenie LTD + sídlo + sekretárske služby na 1 rok za 175 € (platba na 1 rok). Kompletná tlačená firemná dokumentácia 40 €. Všetky ceny sú konečné, nepripočítava sa k nim DPH.

Podrobnosti nájdete v 1. a 2. tabuľke a online kalkulácii.

Všetky ceny sú netto, žiadne skryté väčšie náklady!
- tlačenú dokumentáciu,
- preposielanie úradnej aj neúradnej pošty,
- vedenie zákonných registrov!

Máte už Limited a platíte viac? Prejdite ku nám!

Náklady na založenie spoločnosti Limited (LTD.)

Kontrola mena (voľnosť) € 0.00
Založenie Limited v priebehu pár hodín € 0.00
Registračné poplatky Obchodnému registru - 50 GBP € 60.00
Listinný certifikát o zápise do OR (certifikát o založení) € 0.00
Zakladajúca zmluva a spoločenská zmluva, akciové certifikáty (elektronicky program 1, ostatné papierový originál) € 0.00
Tlačená kompletná zložka obsahujúca rozhodnutie valného zhromaždenia, príslušné tlačivá, rozdelenie akcií, požadované uznesenia, Zakladajúca zmluva a spoločenská zmluva - viazaný exemplár (aj slovensky ak je objednaný preklad), originálne akciové certifikáty, zákonné registre € 40.00*
4 typy britských faktúr (úradné vzory) € 0.00
CELKOM € 100.00

 *základný program (založenie LTD + sídlo + správa) túto položku nemá.  
     

Vstupné náklady na sídlo Limited (LTD.) na 1 rok

Registrovaná kancelária v Manchestri (1 rok) - vr. zasielania pošty - max. 10 malých zásielok / mesiac (skutočná kancelária, žiadná virtuálna adresa typu PoBOX) € 70.00
Sekretár spoločnosti (1. rok) - vr. vedenia zákonných registrov, sledovania dôležitých termínov a písomné upozornenie, bez podání hlásenia britskému obchodnému registru € 45.00
CELKOM € 115.00

 

Rôzne administratívne náklady v ďalších rokoch

Registrovaná kancelária v Manchestri € 90.00
Ročné hlásenie vrátane poplatku pre Obchodný register € 85.00
Sekretárske služby (rozsah služieb viď předcházajúca tabuľka) € 90.00
Zasielanie úradnej a obchodnej pošty - max. 10 malých zásielok / mesiac; UK a SK € 50.00
Administrativne, právne, účtové a daňové poradenstvo € 70.00
Služba Superior (na 1 rok):
- registrovaná kancelária v Manchestri (rozsah služieb viď předcházajúca tabuľka),
- sekretárske služby (rozsah služieb viď předcházajúca tabuľka),
- ročné hlásenie vrátane poplatku pre Obchodný register.
€ 365.00

 

Úradný výpis z Obchodného registra

Úradné osvedčenie o zápise do Obchodného registra € 0.00
Výpis z OR vrátane osvedčenia o bezúhonnosti LTD. € 90.00
Výpis z OR vrátane osvedčenia o bezúhonnosti LTD.
+ Apostil (asi 50 prac. dní)
€ 185.00
Výpis z OR vrátane osvedčenia o bezúhonnosti LTD.
+ Apostil (asi 8 + 25-35 prac. dní)
€ 215.00
Výpis z OR EXPRES vrátane osvedčenia o bezúhonnosti LTD.
+ Apostil
(asi 4 + 25-35 prac. dní)
€ 280.00
Výpis z OR EXPRES vrátane osvedčenia o bezúhonnosti LTD.
+ Apostil - EXPRES
(asi 4 + 15-25 prac. dní)
€ 385.00

OR vydáva 2 rôzne doklady: certifikát o založení (elektronicky a v papierovej podobe) a výpis z OR (v papierovej podobe). Elektronický výpis z OR neexistuje.

 

Založenie organizačnej zložky (OZ) v SR

Založenie pobočky (vr. dokumentácie pre OZ, preklady, vyplnenie formulárov a príprava všetkých príloh pre žiadosť o vydanie živnostenských listov pre organizačnú zložku a pre žiadosť o registráciu organizačnej zložky, súdnych poplatkov 220 Eur za OR, podanie Návrhu do OR elektronicky) € 480.00
Špeciálny seminár: účtovné a finančné operácie, daňové plánovanie medzi Limited a její OZ - iba pre našich klientov (za osobu) € 80.00

 

Preklad

Úradný preklad do slovenského jazyka € 35.00

 

Doručenie

Poštovné (cenný balík) € 50.00
Kuriérom (príplatok) € 135.00

 

Ostatné voliteľné služby

Účtovná závierka - britsky autorizovaný účtovník so štátnymi skúškami
Vyplnenie daňového priznania pre Finančný úrad
Dokumenty pre Obchodný register
Zaslanie k podpisu
Doručenie Finančnému úradu a Obchodnému registru
Poštovné
od € 275.00
Nominee Shareholder (ročně) Britská právnická osoba bez väzby na SR (ročne)
(poverený akcionár, držiaci akcie za majiteľa, ktorý si praje zostať v anonymite)
€ 280.00
Nominee Director (ročně) Brit / Ír
(poverený riaditeľ, zástupca majiteľa, ktorý si praje zostať v anonymite)
€ 695.00
Plná moc k zastupovaniu spoločnosti (anglicky a slovensky) vrátane overenia podpisu - asi 10 prac. dní (2x € 30) € 60.00
Príplatok za ready-made spoločnosť, vek do 1 roku € 120.00
Príplatok za ready-made spoločnosť, vek 1-2 roky € 280.00
Príplatok za ready-made spoločnosť, vek 2-3 roky € 390.00
Príplatok za staršie spoločnosti nájdete tu
Registrácia EORI € 75.00
Zmena mena € 50.00
Zmena mena rovnaký deň € 90.00
Základné vyhľadanie spoločnosti € 80.00
Detailné vyhľadanie spoločnosti € 90.00
Registrácia LTD k dani z prijmov na DÚ v UK, Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového čísla € 55.00
Vyhľadanie údajov riaditeľa € 50.00
Individuálne dokumenty spoločnosti € 40.00
VAT (DPH) registrácia v UK € 400.00
Zrušenie spoločnosti v UK € 180.00