Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Limited s majetkovou účasťou v slovenských právnických osobách a organizačná štruktúra

Limited sa ako zahraničná osoba môže podieľať podľa obchodného zákonníka za účelom podnikania na založení slovenskej právnickej osoby alebo sa zúčastniť ako spoločník alebo člen v slovenskej právnickej osobe už založenej. Môže taktiež sama slovenskú právnickú osobu založiť alebo sa stať jediným spoločníkom slovenskej právnickej osoby. Ako majiteľ podielu alebo spoločnosti tak vystupuje navonok ako zahraničný (strategický) investor a budí u zákazníkov, obchodných partnerov a úradov dojem serióznosti a profesionality a dodáva spoločnosti šmrnc svetovosti

SPOLOČNÍK

  • Limited ako (spolu)majiteľ slovenskej právnickej osoby

ŠTANDARDNÁ SLOVENSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA


Pri vlastnení ďalšieho subjektu bez akýchkoľvek podnikateľských operácii Limited je možné zaistiť minimálne účtovníctvo s ročným paušálom 60 Eur.

Pri predaji takého podielu alebo spoločnosti je možnosť previesť zahraničnú spoločnosť na nového majiteľa behom niekoľko hodín bez komplikácií s obchodným registrom v SR.

Podľa právneho poriadku a medzinárodných dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií (646/1992 Zb.), ktorými je Slovenská republika zaviazaná, má zahraničná spoločnosť právo na ochranu investícií (známy prípad v ČR arbitráž o TV Nova…).


Slovenská entita založená Limited

Prostredníctvom nášho bratislavského Klientskeho centra EDF môžeme pre Limited zabezpečiť
  • poradenstvo v oblasti práva a daní,
  • zastupovanie pred daňovými orgánmi, úradmi štátnej správy a tretími osobami, podávanie odvolaní, mimoriadnych opravných prostriedkov a ďalších písomnosti daňovým orgánom,
  • vedenie účtovníctva.