Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Podrobnosti nájdete v detailnom cenníku a online kalkulácii.

Všetky ceny sú netto, žiadne skryté väčšie náklady!

Ako sa v ponuke orientovať:

Každá firma potrebuje pre použitie v zahraničí: reálne sídlo, listinný výpis z OR (certifikát o založení obsahuje len názov a číslo), Apostilu, úradny preklad, podpísanú tlačenú zakladateľskú a spoločenskú zmluvu. Bez toho sa nedá firma mimo UK používať.

Založenie účtu je potom v  bankách bezproblémové. Pracovník banky musí vždy zo zákona overiť vašu totožnosť a identifikovať firmu. Osobná návštěva v banke je vždy nevyhnutná.

Zo zákona musí každá LTD vystaviť a viesť štatutárne registre (viz. kompletná zložka).

 

1. Založenie Limited (LTD.), sídlo 1 rok - 175 Eur 

• Kontrola mena (voľnosť)
• Založenie Limited v priebehu pár hodín
• Registračné poplatky Obchodnému registru - 50 GBP
• Registrovaná kancelária v Manchestri (1 rok) - (skutočná kancelária, žiadná virtuálna adresa typu PoBOX)
• Sekretár spoločnosti (1. rok) - vr. zasielania pošty - max. 10 malých zásielok / mesiac, vedenia zákonných registrov (Statutory registers), sledovania dôležitých termínov a písomné upozornenie, bez podání hlásenia britskému obchodnému registru
• Listinný certifikát o zápise do OR (certifikát o založení)
Zakladajúca zmluva a spoločenská zmluva, akciové certifikáty (elektronicky program 1, ostatné papierový originál)
• 4 typy britských faktúr (úradné vzory)

Voliteľne
• Zakladajúca zmluva a spoločenská zmluva - tri viazané kópie +
• Tlačená kompletná zložka obsahujúca rozhodnutie valného zhromaždenia, príslušné tlačivá, rozdelenie akcií, požadované uznesenia, originálne akciové certifikáty, zákonné registre (60 Eur)

extra služby: Poznáte všetky pravidlá, ako funguje zahraničná firma?
• poradenstvo telefonicky, mailom alebo osobne.

Garantujeme vysokoškolsky kvalifikovaných poradcov v oblasti mezinárodných hospodárskych vzťahov, teda poradenstvo, ktoré má zmysel.

OBJEDNAŤ

 

2. Založenie Limited (LTD.), sídlo na 1 rok, výpis z OR, úradný preklad - 410 Eur

• Založenie Limited (celý bod 1) +
• Zakladajúca zmluva a spoločenská zmluva - viazaná kópia +
Tlačená kompletná zložka obsahujúca rozhodnutie valného zhromaždenia, príslušné tlačivá, rozdelenie akcií, požadované uznesenia, originálne akciové certifikáty, zákonné registre
• Originál výpisu z OR vrátane osvedčenia o bezúhonnosti LTD. asi do 8 prac. dní

OBJEDNAŤ

 

3. Založenie Limited (LTD.), sídlo na 1 rok, výpis z OR, Apostila, úradný (súdny) preklad, registrácia u DÚ, Osvědčenie k registrácii - 540 Eur

• Založenie Limited (celý bod 1 + 2) +
• Apostila k výpisu z OR asi do 8 prac. dní

OBJEDNAŤ

 

4. Založenie Limited (LTD.) s organizačnou zložkou - 1.020 Eur 

• Založenie Limited (celý bod 1 + 2) +
• Založenie pobočky vr. dokumentácie pre OZ (preklady, vyplnenie formulárov a príprava všetkých príloh pre žiadosť o vydanie živnostenských listov pre organizačnú zložku a pre žiadosť o registráciu organizačnej zložky, podanie Návrhu do OR elektronicky, vr. poplatkov 150 Eur za OR)

OBJEDNAŤ

 

Doporučujeme:

Výpis z britského OR 

vrátane osvedčenia o bezúhonnosti LTD. 

 

Založenie organizačnej zložky v SR 

Pre príame podnikanie na Slovensku  

Vedenie účtovníctva Limited

britskej Limited a slovenskej organizačnej zložky 

Ostatné služby

ready made, nominee, účtovníctvo, EORI, povinná registrácia na britskom FÚ, atď.