Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Daňový základ

1) Kapitálové slevy z daní

Kapitálové slevy z daní představují daňovou úlevu z investic, kterou lze odečíst ze zdanitelného zisku. Nahrazují odpisy vykazované v komerčním účetnictví, které nejsou odpočitatelnou položkou pro daňové účely.

Existuje celá řada kapitálových slev z daní. Pro každou slevu existuje speciální pravidlo ke stanovení kolik, či zda vůbec lze slevy uplatnit. Pro správné stanovení je nezbytné použít tyto speciální pravidla namísto klasických odpočtů z účetnictví.

Obecně platí, že kapitálové slevy z daní se smí uplatnit pouze v daňovém přiznání.

Příklad: Krizové investiční pobídky britské vlády k pořízení nových zařízení jsou velice velkorysé. Od 1.1.2016 mohou být roční investiční náklady nově do 200.000 liber (cca. 6.000.000Kč) ihned 100% odečteny od zisku (kapitálové slevy z daní). Tím mohou firmy otočit kladný hospodářský výsledek i do ztráty. Daňový základ pod 200.000 liber, který je reinvestován, tak není vůbec zdaněn. Toto se netýká některých investic typu vozidel či nemovitostí. 

2) Odpočitatelné položky

Kromě běžných českých odpočitatelných položek lze při stanovení daňového základu uplatnit i náklady v Čechách nepředstavitelné. Mezi ty patří využití pomůcek uvedených na samostatné stránce.

Hlavním parametrem pro posuzování těchto položek je selský rozum, tedy přiměřenost a logičnost využití. Podstatné informace a možnost nastavení jsou určeny výlučně našim klientům obvykle zdarma.

Celkový zdanitelný zisk lze podstatně snížit, a to asi až na 10% ve srovnání s s.r.o. a daňovou sazbu na 2%.