Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Bankovní účet

Bankovní účet v Česku a na Slovensku lze založit poměrně snadno. Především je k tomu potřebné mít řádnou a úplnou dokumentaci ke společnosti. Pouhé elektronické založení LTD neprokazuje nic a bance k otevření účtu nestačí.

Všechny naše společnosti (mimo elektronického založení) jsou automaticky v ceně objednávky vybaveny kompletní dokumentací s mezinárodním ověřením britských úřadů a úředním překladem. Pro založení účtu tedy není již nic potřebné objednávat.

Účet vždy musí podnikatel zakládat osobně!

Před uzavřením smlouvy mezi klientem a bankou, je klient povinen sdělit bance veškeré údaje nezbytné pro řádnou identifikaci či kontrolu klienta, popřípadě poskytnout další informace a doklady podle požadavků bankou stanovených především v souladu s právními předpisy.

Klient tedy musí pouze odnést úplnou dokumentaci do banky a identifikovat se. Tento úkon nelze logicky zprostředkovat a klient (disponent s účtem) si musí tento úkon podstoupit osobně. Bankovní účet si tak klient s naší dokumentací může založit sám a zdarma prakticky u jakékoliv banky.

Příklad 1: ČSOB (dle webových stránek banky)

Účet si můžete založit ve kterékoli naší pobočce. Účet a elektronické bankovnictví vám zařídíme ihned, platební kartu vydáváme do 7 pracovních dnů od podání žádosti (případně do 3 pracovních dnů expresně).

Pro založení účtu stačí:
(...)
Zahraniční právnická osoba
- doklad prokazující právní subjektivitu vydaný oprávněným orgánem (originál s úředním překladem) s vyšším ověřením, je-li vyžadováno (Apostila, superlegalizace)
- průkaz totožnosti

Příklad 2: UniCredit Bank (dle webových stránek banky) 

UniCredit Bank otevírá a vede účty pro všechny typy podnikatelských subjektů - pro fyzické osoby podnikající, právnické osoby, pro neziskové organizace, sdružení apod. Účty jsou otevírané pro rezidenty i pro nerezidenty.

Stejným způsobem postupují i ostatní banky v ČR nebo na Slovensku.