Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Zrušení společnosti Limited

Společnost lze zrušit na žádost, za předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky:

  • Nepodniká poslední 3 měsíce.
  • Nezměnila jméno poslední 3 měsíce.
  • Není v likvidaci
  • Nezřekla se dispozičních práv k majetku nebo právům.

Jakmile jsou tyto podmínky splněny a je podaná příslušná žádost, oznámení se musí publikovat v příslušném věstníku po následující 3 měsíce.

Pokud nejsou žádné námitky (např. FÚ pro nepodání účetnictví), společnost je zrušena.

Při podání námitky FÚ je žádost o zrušení zamítnuta.

POZOR:

Jestliže společnost nebude plnit zákonné povinnosti, může být zrušena z moci úřední. Jakmile je společnost zrušena, přestává být registrovanou společností a přestává existovat jako právnická osoba. Podle §1012 odst. 1 zákona o společnostech, když je společnost zrušena, její majetek a práva propadají britské Koruně. Tomu právnímu stavu se říká „bona vacantia“, tedy majetek bez zjevného vlastníka. Všechna aktiva musí být proto ze společnosti vyvedena před jejím zrušením. Pokud se tak nestane, tato aktiva nenávratně propadnou.

Pokud ředitel neplní své zákonné povinnosti, může mu být zakázáno vykonávat funkci ředitele společnosti ("diskvalifikován").

Mezi hlavní důvody patří:

- nevedení řádného účetnictví společnosti
- nezasílání účetních závěrek a výkazů společnosti Companies House
- nezaplacení daně, kterou společnost dluží
- používání peněz nebo majetku společnosti k osobnímu prospěchu


Pokud jste diskvalifikováni, může to být až na 15 let.

Potom nemůžete být ředitelem jakékoli společnosti registrované v UK, podílet se na zakládání, marketingu nebo řízení společnosti.