Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Zrušení společnosti Limited

Společnost lze zrušit na žádost, za předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky:

  • Nepodniká poslední 3 měsíce.
  • Nezměnila jméno poslední 3 měsíce.
  • Není v likvidaci
  • Nezřekla se dispozičních práv k majetku nebo právům.

Jakmile jsou tyto podmínky splněny a je podaná příslušná žádost, oznámení se musí publikovat v příslušném věstníku po následující 3 měsíce.

Pokud nejsou žádné námitky (např. FÚ pro nepodání účetnictví), společnost je zrušena.

Při podání námitky FÚ je žádost o zrušení zamítnuta.