Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Odštěpný závod nebo SRO?

Ke všemu, k čemu lze použít českou korporaci s.r.o., lze použít o český odštěpný závod (organizační složku).

Ne ke všemu, k čemu lze použít odštěpný závod, lze použít české s.r.o. 

Odštěpný závod (organizační složka)

- Není samostatnou účetní jednotkou, má významné možnosti přeshraničního přesunu výnosů a nákladů (optimalizace finančních a daňových toků).
- Má IČO i DIČ, vypadá jako česká firma.
- Má britského zřizovatele vypadá i jako britská firma.
- Ručení jednatele je zcela omezeno, pokud jeho jednání nemá kriminální pozadí.
- Nemá právní subjektivitu - nelze ji žalovat.
- Lze ji poměrně snadno vymazat z českého OR.
- Jednatelem může být každá osoba bezúhonná ve Velké Británii (ale úhonná v ČR)

SRO:

- Je samostatnou účetní jednotkou, minimální přeshraničního přesunu výnosů a nákladů (optimalizace finančních a daňových toků).
- Ručení jednatele je neomezeno. Omezeno je pouze, pokud jednatel soudu prokáže, že "za nic nemůže".
- Má právní subjektivitu, může sama vstupovat do právních vztahů (u OZ je to LTD).
- Nelze ji jen tak snadno vymazat z českého OR.
- Jednatelem může být jen osoba bezúhonná v ČR.