Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


LLP

Založení LLP (Limited Liability Partnership) je obdobná procedura jako u založení LTD. Jedná se však o velice nevhodný instrument pro britské nerezidenty.

LLP, partnerství (sdružení) s ručením omezeným, se podobá české v.o.s.. To znamená, že se jedná o britského daňového rezidenta jenom v tom případě, že partnery jsou osoby žijící v UK.

Pro britské nerezidenty má LLP nejen nevýhody, ale i zásadní rizika v daňové oblasti, která se velice snadno mohou změnit v nelegální podnikání.

Zásadní nevýhodou je fakt, že LLP vede britské účetnictví vždy, ať už je partner kdokoliv. Účetní uzávěrka se ukládá do veřejných zdrojů a tím se stává případným důkazem při zpracování účetnictví na úrovni partnerů.

Pokud jsou partnery např. Češi, musí zpracovat britské účetnictví v ČR a podat ho českému FÚ. Pak se ovšem nabízí otázka smyslu této krkolomné konstrukce. Nemluvě o informnačních důsledcích podání.

Daleko závažnější je otázka použití jakékoliv offshore entity jako partnera LLP. Nejen že taková LLP nepodléhá žádným smlouvám o zamezení dvojího zdanění, partnerský subjekt (české s.r.o.) musí v takovém případě strhávat část z plateb a přímo je odvádět českému FÚ. Pokud tak nečiní, krátí daň.

Jako poslední alternativa se nabízí použití 2 britských LTD. V tom případě se ovšem jedná o dvojí účetnictví téhož: jednou u LLP, podruhé u LTD.