Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Časové limity daňové kontroly

Finanční úřad (UK) má právo opravovat daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání, nebo výši pohledávky během 9ti měsíců od data přijetí daňového přiznání, dodatečného daňového přiznání, nebo vzniku pohledávky.

Finanční úřad (UK) má právo zahájit kontrolu daňového přiznání společnosti:

  • pro společnosti, které podaly daňové přiznání včas: do jednoho roku od data vyplnění,
  • pro společnosti, které podaly daňové přiznání pozdě: do následujícího prvního výročí od data, kdy bylo daňové přiznání přijato.

Jestliže účetnictví nebylo dodáno na výzvu FÚ (ta bývá často vydána už 1 měsíc před koncem řádné lhůty), má FÚ právo zahájit kontrolu daňového přiznání 4 roky po podání přiznání.

V případě, kdy účetnictví obsahuje nedbalé chyby, má FÚ právo zahájit kontrolu daňového přiznání 6 let po podání přiznání.

V účetnictví obsahující úmyslné krácení daně způsobené společností nebo agentem (typicky z neznalosti, kdy Čech účtuje podle českých pravidel) má FÚ oprávnění kontrolovat až 20 let po podání přiznání.