Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


ÚČETNICTVÍ A DANĚ


Součástí poskytovaných služeb je i kompletní pomoc při přípravě dokladů pro účetnictví, samotné účetnictví a vyplnění daňového přiznání, podání daňového přiznání a případná komunikace s britským finančním úřadem.


Limited vlastnící českou s.r.o.

Vlastněná společnost je majetek, který má svoji hodnotu. V takovém případě je v rozporu se zákonem uzavírat nulové účetnictví. Vlastněnou dceřinou společnost je povinnost vykázat v účetních výkazech. Daňová povinnost je nula.

Náklady na účetnictví - Při pouhém vlastnění dalšího subjektu bez jakýchkoliv podnikatelských operací Limited lze zajistit minimalistické účetnictví s ročním paušálem 1500 Kč.


Limited je zároveň jednatelem s.r.o.

Výhoda: 2014: Jednatel české společnosti odpovídá za škodu podle konceptu řádného hospodáře neomezeně (§ 51 ZOK a násl.) celým svým majetkem. Právnická osoba Limited na pozici jednatele přebere odpovědnost za fyzickou osobu a přitom ručí pouze 1 librou.

Nevýhoda: Nelze daňově optimalizovat! Vzniknou totiž propojené osoby, u kterých podléhají obvyklé ceny zvýšené kontrole. Dále je s.r.o. povinna zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a založit ji do Sbírky listin OR. Neodevzdání zprávy je klasifikováno jako zkreslování hospodářského výsledku.