Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Mimořádné akcie namísto mzdy

dividendsMimořádné akcie neposkytují rozhodovací pravomoc ani nárok na majetek společnosti (majetkový podíl). Držiteli dávají pouze právo na podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Jejich právní rámec lze zásadně omezit (převoditelnost, zánik).

Dividendy lze vyplácet kdykoliv a v jakékoliv výši. Příjemce získává časovou výhodu. Zatímco ze mzdy platí pojištění a daně ihned, dividendy se daní až v následujícím roce do konce března.

Podrobnosti jsou však určeny pouze našim klientům.

Příklad výplaty měsíční částky 30.000 Kč:

A)    Hrubá mzda                          30.000 Kč
Čistá mzda                           22.740 Kč
Daň po slevě                         -3.960 Kč
Pojištění zaměstnanec          -3.300 Kč
Pojištění zaměstnavatel      -10.200 Kč
Odvody státu celkem:          -17.460 Kč
B) Hrubá mzda                   15.000 Kč
Vyplacené dividendy              15.000 Kč
 Odvody mzda                 -7.695 Kč
Daň z dividend                -3.000 Kč

Odvody státu celkem:       -10.695 Kč

Pozn.: K výpočtu českých odvodů byl použit veřejný výpočtový program.