Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


 Obecně

Zdanění může LTD za svoji českou pobočku řešit v ČR                                                                      
- buď striktně podle české legislativy,
- nebo podle mezinárodního práva 15% (§ 37 zákona o dani z příjmů a v § 5 Daňového řádu).

Postup podle českého práva nezbavuje povinnosti pobočku zároveň účtovat podle britského práva v UK.

Alternativně může Limited pro svoji pobočku uplatnit mezinárodní právo s rozložením kontrolních pravomocí mezi ČR a UK.

Mezinárodní smlouva, která byla schválená, ratifikovaná a vyhlášená, má přednost před českým zákonem (zákonná prioritní doložka). Tím lze českému FÚ velice omezit pole působnosti na úkor přívětivějšího britského.

Limited, které nemají na území České republiky své sídlo (pobočku), mají stále daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy ze zdrojů na území České republiky. Je proto nezbytné dobře rozlišit, kdy se stávají a hlavně kdy se nestávají českými daňovými poplatníky.

V této oblasti podporujeme našim klientům důkladnou podporu. Více informací naleznete zde.