Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


 Typické problémy

Důležitým rozdílem mezi ČR a UK je pohled, co se již považuje za úmyslný účetní podvod.

Všechny chyby, které v účetnictví vznikly neodborným účtováním patřičně nevzdělanou osobou, jsou považovány za úmyslné předkládání účetnictví, které nezobrazuje skutečnou hodnotu nebo finanční aktivitu společnosti - účetní podvod.

Typickým příkladem je účtováním patřičně nevzdělanou osobou je využití českého účetního a to i v případě, kdy tento postupuje podle mezinárodních účetních standardů.

Účetní podvod je trestný čin bez ohledu na to, kolika peněz se to týká.

Nejběžnějším příkladem chybného účetnictví je tvrzení, že Limited nevykonávala žádnou činnost, i když ve skutečnosti podnikala prostřednictvím své zahraniční pobočky, dceřiné společnosti nebo jen vlastnila jakýkoliv majetek.

chartered

Jak se dá nejlépe chránit?

Účetnictví řešit výlučně prostřednictvím autorizovaného účetního se státními zkouškami (The Institute of Chartered Accountants), který je spoluzodpovědný za správně vyhotovené účetnictví a správnost záznamů garantuje.

Důsledky chyb způsobeného neodborným účtováním:

  • Konfiskační příkaz
  • Směrnice rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření
  • Diskvalifikace k vedení společnosti jako ředitel.

Směrnice rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření

Zásada vzájemného uznávání je základním kamenem soudní spolupráce v rámci Evropské unie.

Exekuční příkaz, daňový výměr, pokuta jednoho státu umožňuje volny pohyb tohoto rozhodnutí v Evropské unii. Jako takové toto úřední rozhodnutí představuje „evropsky soudní pas“ pro rozhodnutí.

Pokud je vydáno rozhodnutí proti řediteli úřadem jednoho státu, na žádost dožadujícího orgánu (FÚ UK) vymáhá dožádaný orgán (FÚ CZ) pohledávky, na které se vztahuje exekuční titul v dožadujícím členském státě.

Směrnice umožňuje, aby po řediteli (zplnomocněnci) společnosti bylo rozhodnutí vymáháno přímo místně příslušným českým FÚ, jako by se jednalo o jeho osobní nedoplatek vůči jeho domácímu FÚ.

 Uvádění nepravdivých informací z jakýchkoliv důvodů může mít proto fatální důsledky.