Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


 Typické problémy v účetnictví: Rozdíly mezi ČR a UK

Jedním z klíčových rozdílů v účetní praxi mezi Českou republikou (ČR) a Spojeným královstvím (UK) je pohled na to, co je považováno za úmyslný účetní podvod.

Co je důležité vědět:

Úmyslný účetní podvod: V UK je každá chyba v účetnictví, která vznikla neodborným účtováním osobou bez patřičného vzdělání, považována za úmyslné předkládání účetních informací, které nezobrazují reálnou hodnotu nebo finanční aktivitu společnosti. To je označováno jako účetní podvod.

Riziko při využití neodpovídajícího účetního: Typickým příkladem je situace, kdy je využit český účetní pro vedení účetnictví ve Velké Británii, a to i v případě, že tento účetní postupuje podle mezinárodních účetních standardů. Pokud takový účetní není dostatečně vzdělán v britských účetních standardech, může to vést k považování jeho chyb za účetní podvod.

Trestný čin: V UK je účetní podvod považován za trestný čin, bez ohledu na velikost částky, které se týká.

Nejběžnějším příkladem chybného účetnictví je tvrzení, že Limited nevykonávala žádnou činnost, i když ve skutečnosti podnikala prostřednictvím své zahraniční pobočky, dceřiné společnosti nebo jen vlastnila jakýkoliv majetek.

chartered

Jak se dá nejlépe chránit?

Účetnictví řešit výlučně prostřednictvím autorizovaného účetního se státními zkouškami (The Institute of Chartered Accountants), který je spoluzodpovědný za správně vyhotovené účetnictví a správnost záznamů garantuje.

Důsledky chyb způsobeného neodborným účtováním:

  • Konfiskační příkaz
  • Diskvalifikace k vedení společnosti jako ředitel.

Tato informace zdůrazňuje důležitost správného výběru kvalifikovaných a zkušených účetních, zejména při mezinárodním podnikání. Chyby v účetnictví mohou mít vážné právní důsledky, a proto je klíčové zvolit správné odborníky, aby byla zajištěna přesnost a shoda s příslušnými účetními standardy.