Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


ÚČTOVNÍCTVO A DANE


Súčasťou  poskytovaných služieb je aj kompletná pomoc pri príprave dokladov pre účtovníctvo, samotné účtovníctvo a vyplnenie daňového priznania, podanie daňového priznania a prípadná komunikácia s britským finančným úradom.


Limited vlastniaca slovenskú s.r.o.

Vlastnená spoločnosť je majetok, ktorý má svoju hodnotu. V takom prípade je v rozpore so zákonom uzavierať nulové účtovníctvo. Vlastnenú dcérinu spoločnosť je povinná vykázať v účtovných výkazoch ako majetok. Daňová povinnosť je vždy nula.

 

Limited konatelom slovenskej s.r.o.?

V zmysle ustanovení § 133 ( v znení zákona č. 432/2004 Z.z. (ďale j len „OBZ“), účinného od 1. októbra 2004) môže mať s.r.o. jedného alebo viacerých konateľov, pričom § 133 ods. 4 OBZ jasne stanovuje to, kto môže byť konateľom – „Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb.“

Akákoľvek právnická osoba môže tedy nadobúdať práva a povinnosti a zaväzovať sa len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je oprávnená za právnickú osobu tieto úkony vykonávať.