Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Typické problémy v účtovníctve: rozdiely medzi SR a UK

Jedným z kľúčových rozdielov v účtovnej praxi medzi SR a Veľkou Britániou je pohľad na to, čo sa považuje za úmyselný účtovný podvod.

Čo je dôležité vedieť:

Úmyselný účtovný podvod: Vo Veľkej Británii sa za úmyselné účtovné podvody považuje akákoľvek účtovná chyba, ktorá je spôsobená neodborným vedením účtovníctva osobou bez príslušného vzdelania, a to prezentovaním účtovných informácií, ktoré neodrážajú reálnu hodnotu alebo finančnú činnosť spoločnosti. Toto sa označuje ako účtovný podvod.

Riziko spojené s využívaním služieb neodborného účtovníka: Typickým príkladom je prípad, keď sa na vedenie účtovníctva v Spojenom kráľovstve použije český účtovník, aj keď tento účtovník postupuje podľa medzinárodných účtovných štandardov. Ak takýto účtovník nemá dostatočné vzdelanie v oblasti britských účtovných štandardov, môže to viesť k tomu, že jeho chyby budú považované za účtovný podvod.

Trestný čin: V Spojenom kráľovstve je účtovný podvod trestným činom bez ohľadu na to, koľkých peňazí sa to týka.

Najbežnejším príkladom chybného účtovníctva je tvrdenie, že Limited nevykonávala žiadnu činnosť, aj keď v skutočnosti podnikala prostredníctvom svojej zahraničnej organizačnej zložky, dcérskej spoločnosti alebo len vlastnila akýkoľvek majetok.

 

chartered

Ako sa dá najlepšie chrániť?

Účtovníctvo riešiť výlučne prostredníctvom autorizovaného účtovníka so štátnymi skúškami (The Institute of Chartered Accountants), ktorý je spoluzodpovedný za správne vyhotovenie účtovníctva a správnosť záznamov garantuje.

Dôsledky objaveného účtovného podvodu

  • Konfiškačný rozkaz
  • Diskvalifikácia k vedeniu spoločnosti ako riaditeľ.

Tieto informácie zdôrazňujú dôležitosť výberu správnych kvalifikovaných a skúsených účtovníkov, najmä pri medzinárodnom podnikaní. Chyby v účtovníctve môžu mať vážne právne dôsledky, preto je veľmi dôležité vybrať si správnych odborníkov, aby sa zabezpečila presnosť a dodržiavanie príslušných účtovných noriem.