Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


 Všeobecne

LTD môže dane za svoju slovenskú pobočku riešiť v SR                                                                   
- buď striktne podľa slovenskej legislativy,
- alebo podľa medzinárodného práva (§ 1 ods. 2 ZDP a v § 162 ZOSDaP).

Postup podľa slovenského práva nezbavuje povinnosti pobočku zároveň zaúčtovať podľa britského práva v UK.

Alternatívne môže Limited pre svoju pobočku uplatniť medzinárodné právo s rozložením kontrolných právomocí medzi SR a UK.

Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená, má prednosť pred slovenským zákonom (zákonná prioritní doložka). Tým možno slovenskému DÚ veľmi obmedziť pole pôsobnosti na úkor prívetivejšieho britského.

Limited, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky svoje sídlo (pobočku), majú stále daňovú povinnosť, ktorá sa vzťahuje na príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Je preto nevyhnutné dobre rozlíšiť, kedy sa stávajú a hlavne kedy sa nestávajú slovenskými daňovými poplatníkmi.

V tejto oblasti poskytujeme našim klientom dôkladnú podporu. Viac informácii nájdete tu.