Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Daňový základ

1) Kapitálové zľavy z daní

Kapitálové zľavy z daní predstavujú daňovú úľavu z investície, ktorú možno odpočítať zo zdaniteľného zisku. Nahrádzajú odpisy vykazované v komerčnom účtovníctve, ktoré nie sú odpočítateľnou položkou pre daňové účely.

Existuje celý rad kapitálových zliav z daní. Pre každú zľavu existuje špeciálne pravidlo k stanoveniu toho, koľko a či vôbec je možné zľavy uplatniť. Pre správne stanovenie je nevyhnutné použiť tieto špeciálne pravidlá namiesto klasických odpočtov v účtovníctve.

Všeobecne platí, že kapitálové zľavy z daní sa môžu uplatniť iba v daňovom priznaní.

Príklad: Krízové investičné ponuky britskej vlády k nadobudnutiu nových zariadení sú veľmi veľkorysé. Od 1.1.2016 môžu byť ročné investičné náklady nove do 200.000 libier (cca. 235.000 EUR) ihneď 100% odpočítané zo zisku (kapitálové zľavy z daní). Tým môžu firmy otočiť kladný hospodársky výsledok aj do straty. Daňový základ pod 200.000 libier, ktorý je reinvestovaný, tak nieje vôbec zdanený. Toto sa netýka napr. vozidel či nehnuteľností. 

DOČASNÁ DVOJROČNÁ ZMENA pre podniky, ktoré od januára 2019 investujú viac ako 200 000 libier do strojov a zariadení.

Toto opatrenie poskytne výrazne rýchlejší daňové úľavy na investície do strojov a zariadení v rozmedzí 200 000 1 milión libier.

Vo finančnom účte 2018 sú zavedené právne predpisy, ktoré dočasne zvýši limit na 1 000 000 GBP od 1. januára 2019 na 2 roky, aby pomohli podnikom investovať a rast.

2) Odpočitateľné položky

Okrem bežných slovenských odpočítateľných položiek je možné pri stanovení daňového základu uplatniť aj náklady na Slovensku nepredstaviteľné. Medzi ne patria využitie pomôcok uvedených na samostatnej stránke.

Hlavným parametrom pre posudzovanie týchto položiek je sedliacky rozum, teda primeranosť a logičnosť využitia. Podstatné informácie a možnosť nastavenia sú určené výlučne našim klientom obvykle zdarma.

Celkový zdaniteľný zisk je možné podstatne znížiť, a to asi až na 10% v porovnaní so s.r.o. a daňovú sadzbu na 2%.