Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Časové limity daňovej kontroly

Daňový úrad (UK) má právo kontrolovať daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, alebo výšku pohľadávky behom 9tich mesiacov od dátumu prijatia  daňového priznania, dodatočného daňového priznania, alebo vzniku pohľadávky.

Daňový úrad (UK) má právo zahájiť kontrolu daňového priznania spoločnosti:

  • pre spoločnosti, ktoré podali daňové priznanie včas: do jedného roku od dátumu vyplnenia,,
  • pre spoločnosti, ktoré podali daňové priznanie neskoro: do nasledujúceho prvého výročia od dátumu,  kedy bolo daňové priznanie prijaté..

Pokial nebolo účtovníctvo dodané na výzvu DÚ (tá býva často vydaná už 1 mesiac pred koncom riadnej lehoty), má DÚ právo začať kontrolu daňového priznania 4 roky po podaní daňového priznania.

V prípade, keď účtovníctvo obsahuje nedbalé chyby, má DÚ právo začať kontrolu daňového priznania 6 rokov po podaní daňového priznania.

V účtovníctve obsahujúce úmyselné krátenia dane spôsobené spoločnosťou alebo agentom (typicky z neznalosti, kedy Slovák účtuje podľa slovenských pravidiel), má DÚ oprávnenie kontrolovať až 20 rokov po podaní daňového priznania