Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Daňová sadzba

Sadzba pre malé zisky (spoločnosti so zdaniteľným ziskom do 50.000 GBP) je v súčasnosti 19 %.
Hlavná sadzba (spoločnosti so ziskom nad 250.000 GBP) je stanovená na 25 %.
Pre zisky od 50.000 do 250.000 GBP sa sadzba dane postupne zvyšuje. Napríklad pri zisku 150 000 GBP je to 22 %.

Negatívna daň (Daňová strata)
Keď dosiahne LTD stratu, môže si vybrať, či
- ju prenesie späť voči zisku z predchádzajúceho obdobia alebo
- ju ponechá do budúceho obdobia voči budúcim výnosom.

Pri prenose voči predchádzajúcim ziskom má spoločnosť nárok na refundáciu dane až do výšky jej úhrady, pri prevode voči budúcim ziskom znižuje budúci zdaniteľný zisk
Napr.
daňová povinnosť v roku 1: 1.000 libier
daňová strata v roku 2: -750 libier
DÚ vracia v roku 2 čiastku 750 libier + úroky.

Na rozdiel od SR nieje nutné sa straty obávať. Spoločnosť môže byť v strate napr. aj 5 rokov za sebou, pokiaľ to má reálne opodstatnenie a nenesie to znaky nezákonných transakcií. Zásadné je, aby s účtovníctvom bol uzrozumený účtovník, ktorý za správnosť ručí a potom to nieje problém.